Reflecteren en het reflectieverslag

Reflecteren en het reflectieverslag

Het supervisieweekend kent 2 tot 3 supervisiesessies per dag. De sessies duren 2 tot 3 uren. Tijdens iedere sessie behandelen we een inbreng van een supervisant. Dit zal soms een heel individuele inbreng zijn in de vorm van een casus, maar het kan ook zijn dat we verschillende inbrengen koppelen en aan de slag gaan met een werkvorm zoals het kwaliteitenspel of de kernkwadranten.

Na iedere supervisiesessies is er een pauze. Tijdens de pauze is er tijd te ontspannen en even afstand te nemen van wat er tijdens de supervisiesessie is besproken. Iedere nieuwe supervisiesessie sluiten we af met een korte reflectie op de vorige sessie. Tijdens dit reflectiemoment zal ook tijd en ruimte zijn om deze indrukken op te schrijven of om een korte reflectie te typen. Deze aantekeningen gebruik je tussen het supervisieweekend en de afsluitende bijeenkomst om het integrale reflectieverslag te schrijven. Je koppelt dan je aantekeningen aan situaties die je in je dagelijkse werkpraktijk meemaakt en hiermee evalueer je jouw supervisieplan.

Het is goed om alvast voor het supervisieweekend te bekijken wat je in het integrale reflectieverslag gaat beschrijven. Meer informatie hierover kan je vinden in de supervisiebrochure van de NVO. In de brochure staan de richtlijnen voor het verslag beschreven.

Na het weekend staat erin de module voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst ook meer informatie over het integrale reflectieverslag. De richtlijnen worden in deze module meer in detail uitgewerkt.