Opdracht 6: Casuïstiek voorbereiden

Opdracht 6: Casuïstiek voorbereiden:

In het supervisieweekend hebben we iedere dag 2 of 3 supervisiesessies waarin de inbreng van de deelnemers centraal staat. Het is daarom van belang dat we over voldoende casuïstiek beschikken om het weekend mee te vullen en dat die casuïstiek paraat is om zo efficiënt te kunnen werken.

Het uitzoek van geschikte casuïstiek is gekoppeld aan jouw supervisieplan. In die zin hoeft het ook geen casuïstiek te zijn welke heel complex is of waarin een situatie vastgelopen is. Het gaat erom wat jij wilt leren! Ook hoef je niet alleen cliëntcasuïstiek mee te nemen, je mag ook je eigen team gedagskundigen meenemen, jouw moeizame contact met één van de managers of een complexe situatie in een gezin. Het is wel goed om een lopende casus mee te nemen. Dit maakt het makkelijker om te reflecteren na het supervisieweekend wanneer je de opgedane inzichten mee de praktijk in neemt. We kunnen hier tijdens de afsluitende bijeenkomst dan ook weer op terugkijken en reflecteren.

Wat neem je mee?

Ga eens even door je caseload met jouw supervisieplan in de hand. Maak een lijstje van een 4-tal casuïstieken die je in zou kunnen en willen brengen. We zullen ze niet allemaal behandelen in het weekend, maar het is goed om keuze te hebben in het moment zelf. Vervolgens formuleer je bij de diverse casuïstieken 1 of meerdere vragen die je in zou willen brengen. Vervolgens denk je na over de manier waarop je de casuïstiek in wilt brengen en of je hier materialen voor nodig hebt. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan beeld- of geluidsfragementen die je mee wilt nemen, een onderzoeksverslag of een rapportage van een gespreksweergave.

Let erop dat je toestemming vraagt en / of gegevens anonimiseert voordat je ze meeneemt! Dit is de verantwoordelijkheid van de supervisant zelf.