Opdracht 2: Geef alvast richting aan jouw doelen

Je zal merken dat het zoeken naar een metafoor al richting gaat geven aan jouw supervisieperiode. Je mag ter voorbereiding al jouw ingevingen / ideeën en gedachten t.a.v. jouw supervisieplan alvast tekenen, of opschrijven. Het hoeft zeker nog geen plan te zijn. Het mogen ‘losse kreten’ zijn, een mindmap of tekeningen.

Het kan helpen te ordenen op basis van een aantal thema’s. Je kan hierbij denken aan de thema’s:

  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Beleid
  • (Wetenschappelijk) onderzoek
  • Het geven van onderwijs of deskundigheidsbevordering
  • Persoonlijke (beroeps) ontwikkeling

Ook kan je ter oriëntatie gebruik maken van de beroepscompetentiegebieden van de NVO:

Je vindt deze hier voor de basis orthopedagoog en hier voor de orthopedagoog generalist.

Hierin staat ook informatie over het canmeds model wat de NVO hiervoor gebruikt.