Privacyverklaring

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau gevestigd aan Bommegaerde 72, 9244 AK Beetsterzwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bommegaerde 72
9244 AK Beetsterzwaag
0613590073

Martine Elsinga is de Functionaris Gegevensbescherming van ynsicht orthopedagogisch adviesbureau. Zij is te bereiken via ynsichtorthopedagogiek@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Werkplek, kostenplaats, factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ynsichtorthopedagogiek@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opnemen van contact met jou
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of leuke aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze online leeromgeving
 • Om diensten aan jou te verlenen

Hoe lang bewaart ynsicht persoonsgegevens:

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens en documenten horende bij een supervisietraject ten behoeve van herregistratie zullen de gehele herregistratietermijn van de supervisor worden bewaard, overeenkomstig de eisen van de NVO. De supervisant mag altijd vragen hoe lang deze herregistratietermijn nog duurt (dit is maximaal 5 jaar). Na toekenning van de herregistratie zullen gegevens worden verwijderd.

Wanneer er geen supervisietraject in het kader van (her) registratie wordt gedaan, dan zullen de persoonsgegevens 2 maanden na de laatste supervisiesessie worden verwijder. Dit i.v.m. eventuele nazorg die dan nog kan worden verleend.

Jouw account van de online academie en bijbehorende persoonsgegevens worden verwijderd wanneer jij daar om vraagt of wanneer de termijn van toegang tot jouw account afloopt (dit is standaard 1 maand na de laatste trainingsmodule). Voor uitschrijven van de nieuwsbrief kun je per mail een verzoek voor indienen. Jouw gegevens worden dan verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureauverstrekt uitsluitend persoonsgevens van jou aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ynsicht zal dit niet doen zonder jou hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau gebruikt voor haar website www.martine.frl. alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ynsicht gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ynsicht orthopedagogisch adviesbureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ynsichtorthopedagogiek@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Ynsicht orthopedagogisch adviesbureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde harde schijf en de gegevens ingevoerd op de online leeromgeving zijn beveiligd met een wachtwoord en authenticator.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ynsichtorthopedagogiek@gmail.com,