Praktijk De Sinne

De Sinne is een kleinschalige en laagdrempelige eerstelijns orthopedagogische praktijk in Beetsterzwaag. Hier bieden Froukje Visser-Smids en ik kortdurende diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders.

Onze aanpak is persoonlijk en samen kijken we wat nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Dit doen we op een actieve manier, praktisch en inzichtgevend. Diagnostiek en behandeling richt zich bij ons niet alleen op het kind. Wij vinden het belangrijk om het gezin of de professionele context ook te betrekken. Een probleem bestaat nooit op zich. Dit is bij uitstek het werkgebied van de orthopedagoog.

Wat ons onderscheid is dat wij veel ervaring hebben in het ervarings- en lichaamsgericht werken. Het gaat niet alleen over wat je denkt en weet, maar ook over hoe jij je voelt. Het doen en ervaren zegt vaak meer dan alleen het praten over. Wij werken dan ook graag buiten. Binnen praktijk De Sinne bied ik EMDR en behandeling met inzet van paarden

Praktijk De Sinne is gecontracteerd bij het Sociaal Domein Fryslân en de zorg die wij bieden wordt vergoed wanneer er een verwijzing is vanuit het gebiedsteam, de huisarts of jeugdarts.

Wij hopen dat je op onze website alle informatie vindt die die jij nodig hebt. En neem anders gerust en vrijblijvend contact met ons op.