Behandeling met inzet van paarden

Wat is paardondersteunde behandeling?

Bij dierondersteunde behandeling worden paarden ingezet binnen de orthopedagogische behandeling. Paarden kunnen een…..

 

Wanneer er risicovolle situaties kunnen ontstaan, zoals agressie of (agressie(ve)) dissociatie, dan verkennen we de vraag goed en kijken wat er nodig is om de behandeling veilig te kunnen vormgeven. De ervaring leert echter ook dat het reguleren van emoties in het bijzijn van het paard gemakkelijker kan gaan en er juist opening voor behandeling ontstaat, ook bij complexe zorgvragen. Wil je even sparren of een behandeling met paard geschikt is? Neem dan contact op voor overleg.

 

 

Voor wie?

Deze behandelplekken zijn voor kinderen en volwassenen met een bijzondere zorgvraag. Dit zijn behandelvragen die in de behandelkamer onvoldoende slagen of uitvoerbaar zijn, waarbij al veel is geprobeerd maar weinig resultaat heeft, of waarbij de kans van slagen groter wordt omdat er een grote affiniteit is met dieren. De behandelplekken zijn er speciaal voor kinderen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek (en onbegrepen gedrag). Ik werk in de behandeling altijd samen met een hoofdbehandelaar of andere zorgprofessionals.

Voorbeelden van behandelvragen:

  • De behandeling kan worden ingezet binnen de fase van diagnostiek (observatie) zodat behandelaren, na advies, weer verder kunnen met hun behandeling.
  • Traumabehandeling met inzet van paarden; EMDR met paarden
  • Systemische begeleiding met paarden; het optimaliseren van communicatie en contact tussen ouder en kind of cliënt en begeleider
  • Emotieregulatie bij dissociatie,  agressie of hechtingsproblematiek

Tijdens of na de behandeling kan ik aan het begeleidend team of leerkrachten een deskundigheidsbevordering verzorgen. Het is belangrijk om de behandeling niet alleen tijdens de behandeluren plaats te laten vinden maar juist ook in de omgeving van de client; in het gezin of op de woongroep.

Hoe werkt het?

Als orthopedagoog generalist zet ik paarden in bij de orthopedagogische behandeling.

Een behandeling met inzet van paarden volgt de dezelfde methodische cyclus als een behandeling zonder paard. We starten met een intake waarin we de hulpvragen bepalen en bekijken of er diagnostiek nodig is. Soms is nadere observatie nodig in deze eerste fase, dit kan prima met inzet van het paard. Door opdrachten te doen wordt gedrag inzichtelijk. Dat geeft soms beter weer wat er aan de hand is dan alleen het praten over.

Daarna stellen we de behandeldoelen op en bespreken we welke (evidence based) behandeling er nodig is om antwoord te geven op de hulpvragen die er zijn. Bij de meeste CGT behandelprotocollen en bij het EMDR behandelprotocol is het paard in te zetten.

We evalueren het behandelplan op afgesproken tijden en aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. De sessie verloopt op een gestructureerde manier en ik zorg er altijd voor dat de sessie goed is voor mens en paard.

IMG_4416

Waar en wanneer?

De behandelingen vinden plaats bij Manege onder de Linde in Beetsterzwaag.

De manege is gevestigd achter locatie ‘Lyndensteyn’ van revalidatie Friesland. De manege is een prachtige ontmoetingsplek voor mens en paard en biedt paardrijlessen aan valide en invalide ruiters. Dit betekent dat de paarden goed zijn getraind in het omgaan met de doelgroep mensen met een beperking of bijzondere zorgvraag.

De manegebak is overdekt en van alle gemakken voorzien. Een ouder of begeleider kan wachten in de verwarmde kantine.

Meer weten over deze mooie manege? Kijk dan op: www.manegeonderdelinde.nl

De manege biedt plek voor orthopedagogische behandelingen op de maandag van 12 tot 13 uur en van 13 tot 14 uur. De behandeling kan plaatsvinden op wekelijkse of 2-wekelijkse frequentie. Houd hier dus rekening mee wanneer je interesse hebt in een behandelplek.

Vrijheid vind je in jezelf zijn