Online supervisie, is dat iets voor mij?

Sinds we te maken hebben met corona, zijn de meeste gedragskundigen bekend met online werken. Ook supervisie gebeurt sinds die tijd voornamelijk online. Misschien wil je in deze tijd starten met een supervisietraject, maar twijfel je dit online te doen. Hoe is het om een traject te starten zonder een real time kennismaking? Hoe gaat een online supervisiesessie? Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de voor-en nadelen? Hierover gaat deze blog!

Als startpunt neem ik mijn eigen ervaringen als online supervisor. En die zijn overwegend positief! Ook online zijn de sessies open en diepgaand, groeit er vertrouwen tussen mij en de supervisant en kunnen we emoties (ook de lastige) bespreken. Hoe meer sessies ik online doe, hoe normaler het wordt en hoe beter je als supervisor en supervisant op elkaar in gaat tunen. Ook ervaar ik een minder grote druk op mijn agenda omdat er geen reistijd is. Dat zorgt ook voor flexbiliteit en vrijheid. Er hoeven minder reiskosten in rekening worden gebracht en het is beter voor het milieu wat ook een goed gevoel geeft. Waar ik nog in wil groeien is de toepassing van werkvormen. Ik werk graag ervaringsgericht en praktisch. Mijn kast staat vol boeken met werkvormen, spellen en materialen die associatief kunnen worden ingezet. De associatieve materialen zijn goed inzetbaar in een online supervisie, maar een spel met elkaar doen in een groepssupervisie vraagt even omdenken. Toch laat ik mij daar niet van weerhouden en zoek (ook samen met mede-supervisoren in onze online intervisie bijeenkomsten) naar leuke en nieuwe werkvormen om online in te zetten.  

Ik ben het erover eens dat ik online supervisie wil blijven geven. Omdat het prima werkt, het veel tijd bespaart, ik kennis heb opgebouwd rondom online supervisie geven en omdat ik ook samen met supervisanten die verder weg wonen nieuwe #ynsichten wil ontdekken! Ook wil ik inzetten op de blended-trajecten. Dit zijn trajecten met zowel online als offline sessies, afgestemd op de behoefte van de supervisant. Dan kunnen de voordelen van het online supervisie geven worden afgewisseld met ervaringsgericht werken.

Ervaringen van supervisanten

Van supervisanten hoor ik terug dat online supervisie meevalt, dat je op een gegeven moment ‘vergeet’ dat er een beeldscherm tussen zit. Ook door supervisanten wordt de flexibiliteit en het tijdsvoordeel van het niet hoeven reizen als voordeel genoemd. De werkvormen worden als verassend en verbindend ervaren en ook casuïstiek kan prima worden besproken met een gedeeld scherm, ook in een groep.

Wel wordt benoemd dat het meerwaarde heeft een fysieke kennismaking te hebben en is er de wens elkaar gedurende het traject wel echt te zien. Daarom vinden de meeste supervisanten dat een blended traject van online- en offline supervisie het meest effectief is.

Aandachtspunten tijdens de online sessie

Bij online supervisie is het, nog meer dan tijdens het offline werken, belangrijk om een goede structuur in de sessie te hebben. Deze kan in het begin van de bijeenkomst worden vastgelegd vanuit de specifieke inbreng van de supervisant(en). Het kan helpen deze vast te leggen op een powerpointsheet of de whiteboard optie van het videobelprogramma om gedurende de sessie een paar keer aan te refereren. Online werken kost veel energie en daarom is het belangrijk om, zeker tijdens de langere sessies, de spanningsboog even te laten zakken en een rustmoment in te plannen. Omdat je elkaar minder goed ziet tijdens het online werken en je de energie van de ander minder goed aanvoelt, kan dit in de structuur worden opgenomen of kan je regelmatig even checken of het al tijd is om pauze te nemen. Tijdens groepssupervisie is het van belang de groep in beeld te hebben zodat je je verbonden voelt en is het even stoeien met het ‘beurt nemen’ omdat het aanvoelen wat lastiger gaat. Je kan met elkaar afspreken dit tijdens de sessie met elkaar te bewaken als dit (nog) niet vloeiend gaat, maar het is vooral een kwestie van wennen.

 

Ook online supervisie ervaren?

Samengevat is online supervisie prima te doen! Zowel individueel als in een groep. Bij voorkeur in een blended traject. De sessies zijn ook online effectief en door toepassing van werkvormen en opdrachten echt niet saai. Het scheelt nogal in reistijd en dat maakt plannen flexibel. Dat is van grote meerwaarde in de vaak volle agenda van de gedragskundige. Het is van belang de sessie goed te structureren en pauze-momenten goed te bewaken om de energiebalans goed te houden. Voor ynsicht is het een blijver in het aanbod!

Heb je nog vragen over online supervisie? Wil je het even ervaren? Neem dan vrijblijvend contact op, dan plannen we een online kennismakingsmoment!