Voorbereiden op de afsluitende bijeenkomst (3 punten)

Voorbereiden op de afsluitende bijeenkomst (3 uur)

Na het supervisieweekend ga jij terug jouw dagelijkse werkpraktijk in. Dit is de tijd om te reflecteren op jouw supervisiedoelen en de tijd om de inzichten die je hebt opgedaan tijdens het supervisieweekend in de praktijk te brengen.

Tijdens het weekend heb je aantekeningen gemaakt en hebben we gereflecteerd na iedere supervisiebijeenkomst. Voor de afsluitende bijeenkomst ga je een integrale reflectie schrijven op jouw supervisiedoelen. Wat hierbij van jouw wordt verwacht, kan je in dit hoofdstuk verder lezen.

Na het supervisieweekend heb je 3 weken de tijd om het integrale reflectieverslag te schrijven. Je stuurt reflectieverslag een week voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst op naar de supervisor en naar je medesupervisanten. Dan is er voldoende tijd om de verslagen door te nemen en eventuele vragen die er zijn voor te bereiden.

Heb je een vraag? Neem dan gerust contact met mij op!