De voorbereidende bijeenkomst (3 punten)

De voorbereidende bijeenkomst voor het supervisieweekend in november vindt plaats op vrijdag 10 februari a.s. van 13:00 tot 16:00 uur. De (teams) link hiervoor krijg je per mail toegestuurd.

Ik vraag je ter voorbereiding alvast na te denken over waar jij tijdens het supervisieweekend en de periode daarna aan wilt werken. Dit om richting te geven aan de voorbereidende bijeenkomst. Je hoeft jouw supervisieplan nog niet af te hebben, dit volgt in de tijd tussen de voorbereidende bijeenkomst en het supervisieweekend.

Ook kan je in deze module meer lezen over supervisie.